Gruppechef:

​

​

Gruppechef- Adjoint:

​

​

Beaver Colonie:

​

​

​

​

Wëllef Meute:

​

​

​

Scouts Troupe:

​

​

​

​

Explorer:

​

​

​

Rover:

CG:

​

​

ACG:

​

​

CC:

ACC:

​

​

​

CM:

ACM:

​

​

CT:

ACT:

​

​

​

RUE:

​

​

​

Responsable:

Fritsch Laura             

​

 

Strauss Isabelle        

 

 

Fritsch Laura

Hofmann Nancy

de Jager Claire

                           

​

Hoffmann Patricia

Künzer Anouk

                           

 

Boos Armand

de Jager Joël

Hofmann Liz 

​

​

Hoffmann Patricia

 

​

​

de Jager Marc